Innen: Hungarian Scratch-Wiki

(További fordítások)
(A Scratch fordításától átvéve "Megosztott változóknak" hívjuk, a "Cloud Variables"-t (ennek ellenére nekem nagyon tetszett a "Felhőváltozók" megnevezés is :)))
 
(19 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{{Befejezetlen}}
{{Fejlesztés alatt}}
{{Fordítás|5}}
[[Fájl:Block categories with all extensions HUN.png|bélyegkép|A blokk-kategóriák a blokkpalettán, minden kiterjesztés-sel.]]
[[Fájl:Block categories with all extensions HUN.png|bélyegkép|A blokk-kategóriák a blokkpalettán, minden kiterjesztés-sel.]]
A blokkpalettában rendezésre került [[Blokkok|blokkok]] gyűjtőnevét nevezzük '''Blokkpalettának'''. A blokkok működésük szerint vannak rendezve és színezve. Az különböző színezési módok egyszerűbb elkülönítést és akadálymentesebb elérést biztosítanak a [[Projekt|projektekben]] a felhasználóknak. A [[Scratch 3.0]]-ban 9 fő blokk-kategória van, mellettük 11 [[kiterjesztés]] és 3 [[Raspberry Pi]] kiterjesztés.
A blokkpalettában rendezésre került [[Blokkok|blokkok]] gyűjtőnevét nevezzük '''Blokkpalettának'''. A blokkok működésük szerint vannak rendezve és színezve. Az különböző színezési módok egyszerűbb elkülönítést és akadálymentesebb elérést biztosítanak a [[Projekt|projektekben]] a felhasználóknak. A [[Scratch 3.0]]-ban 9 fő blokk-kategória van, mellettük 11 [[Kiterjesztés|kiterjesztés]] és 3 [[Raspberry Pi]] kiterjesztés.
* [[#Mozgás|Mozgás]]
* [[#Mozgás|Mozgás]]
* [[#Kinézet|Kinézet]]
* [[#Kinézet|Kinézet]]
13. sor: 10. sor:
* [[#Változók|Változók]]
* [[#Változók|Változók]]
** [[#Változók - blokkok|Változó]]
** [[#Változók - blokkok|Változó]]
** [[#Felhőváltozók|Megosztott változók]]
** [[#Változók - listák, tömbök|Listák, tömbök]]
** [[#Változók - listák, tömbök|Listák, tömbök]]
* [[Block Categories#Blokkjaim|Blokkjaim]]
* [[#Blokkjaim|Blokkjaim]]
* [[#Kiterjesztések|Kiterjesztések]]
** [[#Raspberry Pi|Raspberry Pi]]
* [[#Olvass tovább|Olvass tovább]]
* [[#Megjegyzések|Megjegyzések]]


A 11 [[kiterjesztés]] kategóriája:
A 11 [[kiterjesztés]] kategóriája:
38. sor: 40. sor:


== Mozgás ==
== Mozgás ==
Motion blocks deal with the movement of [[sprite]]s. They relate mainly to the x and y position and direction of the sprite, as almost all the blocks correspond to them. The [[Stage]] does not contain any Motion blocks since it is a still object. There are currently 18 motion blocks: 15 [[Stack Blocks|stack blocks]] and 3 [[Reporter Blocks|reporter blocks]].
{{Fő|Mozgás blokkok}}
A mozgás kategória blokkjai a [[szereplő]]k mozgásáért felelnek. Ezek a blokkok legfőképp az 'x' és 'y' pozícióra és a fordulási szögre vonatkoznak. A [[Színpad]] egy <abbr title="(nem mozgó)">statikus</abbr> objektum, éppen ezért nem található és nem is alkalmazható rá semmilyen mozgás blokk. Jelenleg 18 mozgási blokk van: 15 egymásra épülő [[kirakóelem blokk]] és 3 [[adatblokk|érték-visszaküldő/adatblokk]].
[[Fájl:Szinpad-nem-mozog.png|keretezett|középre|alt="A színpad nem mozgatható" üzenetet kapjuk, ha a színpadon keresünk mozgási blokkokat.|"A színpad nem mozgatható" üzenetet kapjuk, ha a színpadon keresünk mozgási blokkokat.]]


== Kinézet ==
==Kinézet==
Looks blocks are related to the appearance of sprites and the stage. Some of the functionalities are changing [[costume]]s and applying [[Graphic Effects|graphic effects]]. There are currently 20 Looks blocks: 17 [[Stack Blocks|stack blocks]] and 3 [[Reporter Blocks|reporter blocks]]. 14 are only for sprites, and 4 are only for the Stage.
{{Fő|Kinézet blokkok}}
A kinézet blokkok a [[szereplő]]k és a [[Színpad|színpad/háttér]] megjelenését kezelik. Néhány ezek közül a [[jelmez]] változtatása és a [[Grafikus effekt|grafikai effektek]] alkalmazása. Jelenleg 20 kinézetkezelésre vonatkozó blokk van: 17 [[Kirakóelem blokk]] és 3 [[Adatblokk]]. Ebből 14 csak a [[Szereplő|szereplők]]nek, illetve 4 kizárólag a [[Színpad|színpadnak]].


== Hang ==
== Hang==
Sound blocks are related to playing various sounds, whether they be [[MIDI Notes|MIDI notes]] or saved sounds. There are currently sound 9 blocks: 8 [[Stack Blocks|stack blocks]] and 1 [[Reporter Blocks|reporter block]].
{{Fő|Hang blokkok}}
A hang blokkok a hangok lejátszásához kapcsolódnak, legyenek ezek [[MIDI hangok]] vagy <abbr title="(helyi, számítógépre mentett)">lokálisak</abbr>. Jelenleg 9 hangblokk van: 8 [[Kirakóelem blokk]] és 1 [[Adatblokk]].


== Események ==
==Események ==
Events blocks are related to various triggers in a project, or when one part signals another to run. The Events blocks used to be part of the Control category prior to Scratch 2.0. The "Events" category consists mostly of [[Hat Blocks|hat blocks]]. There are currently 8 Events blocks: 6 [[Hat Blocks|hat blocks]] and 2 [[Stack Blocks|stack blocks]].
{{Fő|Esemény blokkok}}
Az eseményblokkok a projekt részleteit indító blokkok. Ezek arra szolgálnak, hogy a projekt egyes [[Szkript|szkriptjeit]] akkor indítsák el, amikor kell. Az eseményblokkok a Scratch 2.0-ás verziója előtt a [[Blokk-kategóriák#Vezérlés|vezérlés]] kategóriába tartoztak. Az események kategóriája nagyrészt csak [[Fejblokk|kalap blokk]]okból áll. Jelenleg 8 eseményblokk van: 6 [[Fejblokk]] és 2 [[Kirakóelem blokk]].


== Vezérlés ==
== Vezérlés==
Control blocks run the basic flow of a project in the desired fashion, whether it be organized or unexpected. They provide functions for looping various blocks and scripts. They "control" the project and enhance its running. There are currently 11 Control blocks: 1 [[Hat Blocks|hat block]], 5 [[C Blocks]], 3 [[Stack Blocks|stack blocks]] and 2 [[Cap Blocks|cap blocks]].
{{Fő|Vezérlés blokkok}}
A vezérlőblokkok a projekt alapját futtatják a kívánt módon, legyen az folyamatos és rendezett, vagy váratlan, véletlenszerű. Ezek lehetőséget adnak a [[Szkript|szkriptek]] ismétlésére. Irányítják a projektet, elősegítik, gördülékenyebbé teszik annak lefutását. Jelenleg 11 [[Vezérlés blokkok|vezérlőblokk]] van: 1 [[Fejblokk]], 5 [[C blokk]], 3 [[Kirakóelem blokk]] és 2 [[Lezáróblokk|lezáró-/sapkablokk]].


== Érzékelés ==
==Érzékelés==
Sensing blocks associate with sprites and the stage detecting conditions. For example, sensing blocks can be used to detect when one sprite touches another. They consist of many [[Boolean Block|boolean]] and [[Reporter Block|reporter]] blocks and can work with Control blocks to stabilize a project' a flow. There are currently 18 Sensing blocks: 3 stack blocks, 5 boolean blocks and 10 reporter blocks. There are currently 18 [[Sensing Blocks|sensing blocks]]: 3 [[Stack Blocks|stack blocks]], 5 [[Boolean Blocks|boolean blocks]] and 10 [[Reporter Blocks|reporter blocks]].
{{Fő|Érzékelés blokkok}}
Az érzékelőblokkok a [[Szereplő|szereplők]] és a [[színpad]] érzékelésével foglalkoznak. Például arra használatosak, hogy megnézzük, hogy egy szereplő érinti-e a másikat. Számos [[Logikai blokk|logikai]] és [[Adatblokk|adatblokkból]] épül fel és a [[Blokk-kategóriák#Vezérlés|vezérlőblokkokkal]] összedolgozva a projekt futását stabilizálják. Jelenleg 18 [[Érzékelés blokkok|érzékelőblokk]] van: 3 [[Kirakóelem blokk|illesztett blokk]], 5 [[Logikai blokk]] és 10 [[Adatblokk]].


== Műveletek ==
==Műveletek ==
Operators blocks, originally called "Numbers" blocks before [[Scratch 1.4]], deal with many mathematical functions within a project. They are a green color and provide the capabilities of simple to complex mathematical operations. "Operators" also contains blocks for modifying strings and implementing them into various uses. There are some boolean blocks, too, in which some are related to mathematical outputs, while others are used for adjoining other booleans into one or a different output condition. There are currently 18 [[Operators Blocks|operators blocks]]: 7 [[Boolean Blocks|boolean blocks]] and 11 [[Reporter Blocks|reporter blocks]].
{{Fő|Műveleti blokkok}}
A műveleti blokkok ereedetileg Szám blokkoknak voltak nevezve a [[Scratch 1.4]] előtt. Az operátor blokkok matematikai műveleteket végeznek egy projekten belül. Zöld színűek és egyszerűtől az egészen bonyolult matematikai műveletekig képes mindet elvégezni. A "Műveletek" kategória szintén tartalmaz olyan blokkokat, amelyek képesek a [[Szöveg/Sztring|sztringeket (szövegeket)]] módosítani, illetve számos funkcióba építeni őket. Van néhány [[Logikai blokk]] is, amelyekből pár a matematikai eredménnyel dolgoznak, míg a másikak a többi logikai értékeket egyesíthetik eggyé, vagy egy másik kimeneti állapotba állítják őket. Jelenleg 18 [[Műveleti blokkok|műveleti blokk]] van: 7 [[Logikai blokk]] és 11 [[Adatblokk]].


== Változók ==
==Változók==
Variables blocks include two subcategories, Variables and Lists, but both are related to storing and accessing data. This category was called Data in 2.0. Variables blocks are used for storing information, such as a score in a project, and using it in scripting and other beneficial purposes.
{{Fő|Változók blokkok}}
A változóblokkok két alkategóriába sorolhatóak: [[Blokk-kategóriák#Változók - blokkok|Változók]] és [[Blokk-kategóriák#Változók - listák, tömbök|Tömbök]]. Bár külön alkategóriába vannak sorolva, mindkettő adattárolással és annak elérésvel állnak kapcsolatban. Ez a kategória "Adat"-nak volt elnevezve a [[Scratch 2.0|2.0]]-ban. A változók például arra szolgálhatnak, hogy egy projektben az elért pontokat eltároljuk és egy -a program- másik részében felhasználjuk.


=== Változók - blokkok ===
====Változók - blokkok====
[[Variable]]s are a subcategory of Data blocks. They become visible once a variable, a changeable value, is created. Variables can be local (only available to the sprite it was made in) or global (available to all sprites and the stage). If a variable is made while in the stage, it is automatically a global variable. They are color-coded orange and currently consist of four [[Stack Blocks|stack blocks]] and 1 [[Reporter Blocks|reporter block]].
{{Fő|Változók (alkategória)}}
A változók az adatblokkok alkategóriájába tartoznak. Amikor létrehozzuk a változót, megjelenik egy mutató a [[Színpadi kijelző|kijelzőn]], s a változó értékét módosító blokkok is. A változónak több kiterjedése lehet: <br>
Lehet:
::*<abbr title="helyi">lokális</abbr>, ami azt jelenti, hogy csak annak a [[Szereplő|szereplőnek]] érhető el a változó, amelyikben létre lett hozva,<ref group="megj">Ha a változót a színpadon hozzuk létre, akkor csakis-csak globális változó typusú lehet.</ref>
::*globális, ami azt jelenti, hogy minden szereplőnek és a [[Színpad|színpadnak]] is elérhető a változó,
::*[[Blokk-kategóriák#Felhőváltozók|megosztott változó]], ami azt jelenti, hogy a változó a Scratch szerverén van eltárolva, és minden bevitt értéket megtart, akkor is, ha a projektet újraindítjuk, a lapot frissítjük.<br>
[[Fájl:uj-valt-stagen-letrehva.png|300px|bélyegkép|jobbra|Amikor a [[Színpad]]on hozzuk létre a változót, akkor nem tudjuk kiválasztani, hogy lokális vagy globális legyen a változónk, csak azt, hogy megosztott legyen.]]
====Megosztott változók====
{{Fő|Megosztott változók}}
Egy másik típusa a változóknak a [[Megosztott változók]]. A megosztott változók a [[Scratch]] szervereire mentik a változók értékeit. A megosztott változók automatikusan globális változók; ez nem megváltoztatható. [[Új Scratcher|Új Scratcherek]] nem tudnak létrehozni, sem használni megosztott változókat. Ezen típusú változók csak szám típusú értékeket képesek kezelni, sem szöveget, sem szimbólumokat nem tudnak értelmezni. Egy [[Scratcher]]nek maximum 10 megosztott változója lehet.


====Cloud Variables====
===Változók - listák, tömbök===
Another type of variables are called [[Cloud Data|cloud variables]]. Cloud variables saves data to the [[Scratch]] servers. Cloud variables are automatically global variables; this cannot be changed. [[New Scratchers]] cannot create cloud variables, nor use them. Cloud variables only supports numbers, not letters or symbols. There is maximum of 10 cloud variables.
{{Fő|Listák, tömbök}}
A [[Listák, tömbök|listák]] is egy, a változók alkategóriájába tartozó elemek. Mikor létrehozod a listát/tömböt, megjelennek az új blokkok, amelyekkel a lista elemeit tudod kezelni. Jelenleg 12 listakezelő blokk van: 7 [[Kirakóelem blokk|illesztett blokk]] és 4 [[Adatblokk]].
<div style="clear:both;">
==Blokkjaim==
{{Fő|Blokkjaim}}
A 'Blokkjaim' eredetileg 'További blokkok' néven futottak a [[Scratch 2.0|2.0]]-ban. Ezek a blokkok egyedi eljárásokat tartanak fenn a kiválasztott [[Szereplő]]nek. Akkor válhatnak hasznossá, mikor egy [[Szkript|szkriptet]] képernyőfrissítés nélkül akarunk futtatni és azokat el akarjuk rendezni. Továbbá hozzá lehet adni logikai és szám/szövegbevitelt is ezekhez a blokkokoz.
</div>
==Kiterjesztések==
{{Fő|Kiterjesztések}}
Számtalan kiterjesztés érhető el a Scratch-hez, amely a szerkesztőhöz megannyi alkotóelemet ad a kreativitás életre keltéséhez, illetve a fizikai világgal való kapcsolatot is lehetővé teszi.<br>
A kiegészítők az alábbiak:
[[Fájl:Scratch-bovitmeny-osszes.png|500px|bélyegkép|jobbra|alt=A kép jobb alsó sarkában látható gombbal tudod megnyitni azt a lapot, amit a képen látsz. Ezen a lapon az összes, Scratch-hez elérhető kiterjesztést be tudod építeni a projektedbe.|A kép jobb alsó sarkában látható gombbal tudod megnyitni azt a lapot, amit a képen látsz. Ezen a lapon az összes, Scratch-hez elérhető kiterjesztést be tudod építeni a projektedbe.]]
*[[Zene kiterjesztés|Zene]]
*[[Toll kiterjesztés|Toll]]
*[[Videoérzékelés kiterjesztés|Videoérzékelés]]
*[[Text to Speech kiterjesztés|Szöveg beszéddé (Text to Speech)]]
*[[Fordítás kiterjesztés|Translate]]
*[[Makey Makey kiterjesztés|Makey Makey]]
*[[Micro:bit kiterjesztés|micro:bit]]
*[[LEGO MINDSTORMS EV3 kiterjesztés|LEGO MINDSTORMS EV3]]
*[[LEGO BOOST kiterjesztés|LEGO BOOST]]
*[[LEGO Education WeDo 2.0 kiterjesztés|LEGO Education WeDo 2.0]]
*[[Go Direct Force & Acceleration kiterjesztés|Go Direct Force & Acceleration]]


=== Változók - listák, tömbök ===
===Raspberry Pi===
[[List]]s are another subcategory of Variables blocks. The blocks become visible once a list is created. There are currently 12 list blocks: 7 [[Stack Blocks|stack blocks]], 4 [[Reporter Blocks|reporter blocks]] and 1 [[Boolean Blocks|boolean block]].
Jelenleg 3 olyan kiegészítő van, amely kifejezetten a [[Raspberry Pi]]-ra készült Scratch-verzióhoz elérhető. Ezek az alábbiak:
*[[Raspberry Pi GPIO kiterjesztés|Raspberry Pi GPIO kiterjesztés]]
*[[Raspberry Pi Sense HAT kiterjesztés|Raspberry Pi Sense HAT kiterjesztés]]
*[[Raspberry Pi Simple Electronics kiterjesztés|Raspberry Pi Simple Electronics kiterjesztés]]


== Blokkjaim ==
==Olvass tovább==
My blocks, orginally called More Blocks in 2.0, are blocks that hold custom procedures for a selected sprite. The blocks are useful for running a script without screen refresh and organization of the scripts. It is also possible to add boolean and number and string inputs to the My Block.
*[[Blokkok]]
*[[Blokkok alakjai]]
*[[Kiterjesztés]]


== Kiterjesztések ==
There are many extensions in Scratch that provide additional elements to the editor or allow connection to the physical world. The extensions are:
* [[Zene kiterjesztés|Zene]]
* [[Toll kiterjesztés|Toll]]
* [[Videoérzékelés kiterjesztés|Videoérzékelés]]
* [[Text to Speech kiterjesztés|Szöveg beszéddé (Text to Speech)]]
* [[Fordítás kiterjesztés|Translate]]
* [[Makey Makey kiterjesztés|Makey Makey]]
* [[Micro:bit kiterjesztés|micro:bit]]
* [[LEGO MINDSTORMS EV3 kiterjesztés|LEGO MINDSTORMS EV3]]
* [[LEGO BOOST kiterjesztés|LEGO BOOST]]
* [[LEGO Education WeDo 2.0 kiterjesztés|LEGO Education WeDo 2.0]]
* [[Go Direct Force & Acceleration kiterjesztés|Go Direct Force & Acceleration]]
=== Raspberry Pi ===
There are three extensions that are only available with the [[Raspberry Pi]] version of Scratch.
* [[Raspberry Pi GPIO Extension|Raspberry Pi GPIO extension]]
* [[Raspberry Pi Sense HAT Extension|Raspberry Pi Sense HAT extension]]
* [[Raspberry Pi Simple Electronics Extension|Raspberry Pi Simple Electronics extension]]
== Olvass tovább ==
* [[Blocks]]
* [[Block Shapes]]
* [[Extension]]
{{Block Categories}}
[[Category:Scratch Program]]
[[Category:Scratch Program]]
[[en:Block Categories]
[[en:Block Categories]]
[[de:Blockkategorien]]
[[de:Blockkategorien]]
[[ja:ブロックの種類]]
[[ja:ブロックの種類]]
==Megjegyzések==
<references group="megj" />

A lap jelenlegi, 2023. május 20., 18:29-kori változata

A blokk-kategóriák a blokkpalettán, minden kiterjesztés-sel.

A blokkpalettában rendezésre került blokkok gyűjtőnevét nevezzük Blokkpalettának. A blokkok működésük szerint vannak rendezve és színezve. Az különböző színezési módok egyszerűbb elkülönítést és akadálymentesebb elérést biztosítanak a projektekben a felhasználóknak. A Scratch 3.0-ban 9 fő blokk-kategória van, mellettük 11 kiterjesztés és 3 Raspberry Pi kiterjesztés.

A 11 kiterjesztés kategóriája:

A 3 Raspberry Pi kiterjesztés:


Mozgás

Főcikk: Mozgás blokkok

A mozgás kategória blokkjai a szereplők mozgásáért felelnek. Ezek a blokkok legfőképp az 'x' és 'y' pozícióra és a fordulási szögre vonatkoznak. A Színpad egy statikus objektum, éppen ezért nem található és nem is alkalmazható rá semmilyen mozgás blokk. Jelenleg 18 mozgási blokk van: 15 egymásra épülő kirakóelem blokk és 3 érték-visszaküldő/adatblokk.

"A színpad nem mozgatható" üzenetet kapjuk, ha a színpadon keresünk mozgási blokkokat.
"A színpad nem mozgatható" üzenetet kapjuk, ha a színpadon keresünk mozgási blokkokat.

Kinézet

Főcikk: Kinézet blokkok

A kinézet blokkok a szereplők és a színpad/háttér megjelenését kezelik. Néhány ezek közül a jelmez változtatása és a grafikai effektek alkalmazása. Jelenleg 20 kinézetkezelésre vonatkozó blokk van: 17 Kirakóelem blokk és 3 Adatblokk. Ebből 14 csak a szereplőknek, illetve 4 kizárólag a színpadnak.

Hang

Főcikk: Hang blokkok

A hang blokkok a hangok lejátszásához kapcsolódnak, legyenek ezek MIDI hangok vagy lokálisak. Jelenleg 9 hangblokk van: 8 Kirakóelem blokk és 1 Adatblokk.

Események

Főcikk: Esemény blokkok

Az eseményblokkok a projekt részleteit indító blokkok. Ezek arra szolgálnak, hogy a projekt egyes szkriptjeit akkor indítsák el, amikor kell. Az eseményblokkok a Scratch 2.0-ás verziója előtt a vezérlés kategóriába tartoztak. Az események kategóriája nagyrészt csak kalap blokkokból áll. Jelenleg 8 eseményblokk van: 6 Fejblokk és 2 Kirakóelem blokk.

Vezérlés

Főcikk: Vezérlés blokkok

A vezérlőblokkok a projekt alapját futtatják a kívánt módon, legyen az folyamatos és rendezett, vagy váratlan, véletlenszerű. Ezek lehetőséget adnak a szkriptek ismétlésére. Irányítják a projektet, elősegítik, gördülékenyebbé teszik annak lefutását. Jelenleg 11 vezérlőblokk van: 1 Fejblokk, 5 C blokk, 3 Kirakóelem blokk és 2 lezáró-/sapkablokk.

Érzékelés

Főcikk: Érzékelés blokkok

Az érzékelőblokkok a szereplők és a színpad érzékelésével foglalkoznak. Például arra használatosak, hogy megnézzük, hogy egy szereplő érinti-e a másikat. Számos logikai és adatblokkból épül fel és a vezérlőblokkokkal összedolgozva a projekt futását stabilizálják. Jelenleg 18 érzékelőblokk van: 3 illesztett blokk, 5 Logikai blokk és 10 Adatblokk.

Műveletek

Főcikk: Műveleti blokkok

A műveleti blokkok ereedetileg Szám blokkoknak voltak nevezve a Scratch 1.4 előtt. Az operátor blokkok matematikai műveleteket végeznek egy projekten belül. Zöld színűek és egyszerűtől az egészen bonyolult matematikai műveletekig képes mindet elvégezni. A "Műveletek" kategória szintén tartalmaz olyan blokkokat, amelyek képesek a sztringeket (szövegeket) módosítani, illetve számos funkcióba építeni őket. Van néhány Logikai blokk is, amelyekből pár a matematikai eredménnyel dolgoznak, míg a másikak a többi logikai értékeket egyesíthetik eggyé, vagy egy másik kimeneti állapotba állítják őket. Jelenleg 18 műveleti blokk van: 7 Logikai blokk és 11 Adatblokk.

Változók

Főcikk: Változók blokkok

A változóblokkok két alkategóriába sorolhatóak: Változók és Tömbök. Bár külön alkategóriába vannak sorolva, mindkettő adattárolással és annak elérésvel állnak kapcsolatban. Ez a kategória "Adat"-nak volt elnevezve a 2.0-ban. A változók például arra szolgálhatnak, hogy egy projektben az elért pontokat eltároljuk és egy -a program- másik részében felhasználjuk.

Változók - blokkok

Főcikk: Változók (alkategória)

A változók az adatblokkok alkategóriájába tartoznak. Amikor létrehozzuk a változót, megjelenik egy mutató a kijelzőn, s a változó értékét módosító blokkok is. A változónak több kiterjedése lehet:
Lehet:

  • lokális, ami azt jelenti, hogy csak annak a szereplőnek érhető el a változó, amelyikben létre lett hozva,[megj 1]
  • globális, ami azt jelenti, hogy minden szereplőnek és a színpadnak is elérhető a változó,
  • megosztott változó, ami azt jelenti, hogy a változó a Scratch szerverén van eltárolva, és minden bevitt értéket megtart, akkor is, ha a projektet újraindítjuk, a lapot frissítjük.
Amikor a Színpadon hozzuk létre a változót, akkor nem tudjuk kiválasztani, hogy lokális vagy globális legyen a változónk, csak azt, hogy megosztott legyen.

Megosztott változók

Főcikk: Megosztott változók

Egy másik típusa a változóknak a Megosztott változók. A megosztott változók a Scratch szervereire mentik a változók értékeit. A megosztott változók automatikusan globális változók; ez nem megváltoztatható. Új Scratcherek nem tudnak létrehozni, sem használni megosztott változókat. Ezen típusú változók csak szám típusú értékeket képesek kezelni, sem szöveget, sem szimbólumokat nem tudnak értelmezni. Egy Scratchernek maximum 10 megosztott változója lehet.

Változók - listák, tömbök

Főcikk: Listák, tömbök

A listák is egy, a változók alkategóriájába tartozó elemek. Mikor létrehozod a listát/tömböt, megjelennek az új blokkok, amelyekkel a lista elemeit tudod kezelni. Jelenleg 12 listakezelő blokk van: 7 illesztett blokk és 4 Adatblokk.

Blokkjaim

Főcikk: Blokkjaim

A 'Blokkjaim' eredetileg 'További blokkok' néven futottak a 2.0-ban. Ezek a blokkok egyedi eljárásokat tartanak fenn a kiválasztott Szereplőnek. Akkor válhatnak hasznossá, mikor egy szkriptet képernyőfrissítés nélkül akarunk futtatni és azokat el akarjuk rendezni. Továbbá hozzá lehet adni logikai és szám/szövegbevitelt is ezekhez a blokkokoz.

Kiterjesztések

Főcikk: Kiterjesztések

Számtalan kiterjesztés érhető el a Scratch-hez, amely a szerkesztőhöz megannyi alkotóelemet ad a kreativitás életre keltéséhez, illetve a fizikai világgal való kapcsolatot is lehetővé teszi.
A kiegészítők az alábbiak:

A kép jobb alsó sarkában látható gombbal tudod megnyitni azt a lapot, amit a képen látsz. Ezen a lapon az összes, Scratch-hez elérhető kiterjesztést be tudod építeni a projektedbe.
A kép jobb alsó sarkában látható gombbal tudod megnyitni azt a lapot, amit a képen látsz. Ezen a lapon az összes, Scratch-hez elérhető kiterjesztést be tudod építeni a projektedbe.

Raspberry Pi

Jelenleg 3 olyan kiegészítő van, amely kifejezetten a Raspberry Pi-ra készült Scratch-verzióhoz elérhető. Ezek az alábbiak:

Olvass tovább

Megjegyzések

  1. Ha a változót a színpadon hozzuk létre, akkor csakis-csak globális változó typusú lehet.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.