Innen: Hungarian Scratch-Wiki

A Nem () Blokk egy műveleti blokk és egy logikai blokk. Ez blokk ellenőrzi, hogy a logikai blokkban megadott feltétel hamis-e, ha hamis, akkor a blokk igazzal tér vissza, ha a feltétel igaz, akkor hamissal.

Példák a használatára

Ez a blokk használható fordított logikai értékként.

Néhány tipikus példa a Nem () blokk használatára:

  • Ha egy billentyű nincs lenyomva (ebben a példában az "a" betű).
mindig
ha <nem <[a v] lenyomva?>> akkor
ugorj [Szereplő2 v]
end
  • Ha egy változó nem egyenlő egy bizonyos értékkel
ha <nem <(élet) = [0]>> akkor
mondd [Folytatás!] (2) mp-ig
különben
[minden feladat v] álljon le
end
  • Ha egy lista nem tartalmaz egy bizonyos értéket
ha <nem <[lista v] tartalmazza [menj]?>> akkor
[minden feladat v] álljon le
end

Alternatív lehetőségek

Ezt a blokkot az alábbi kóddal lehet reprodukálni:

<<feltétel> = [hamis]>

vagy

ha <feltétel> akkor
[eredmény v] legyen [igaz]
különben
[erdemény v] legyen [hamis]
end